Změna opatrovníka z matky na obec 12. 9. 2017
Výplata důchodu na účet 27. 12. 2014