Stal jsem se opatrovníkem. Co udělat, aby mi důchod chodil na účet?

Otázka:

dobrý den,potřebuji poradit,tatínek byl zbaven svéprávnosti,opatrovník jsem se stal já a potřebuji aby mi chodil jeho důchod na můj účet.Co mám proto udělat.Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Stal jsem se opatrovníkem. Co udělat, aby mi důchod chodil na účet?

Aby mohl být důchod zasílán na účet opatrovníka, je třeba o to ČSSZ požádat na formuláři Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v České republice – majitel účtu.

Ve formuláři vyplňte oddíl A svými údaji (údaje o majiteli účtu), oddíl B vám vyplní a potvrdí banka, u které máte účet. Oddíl C nevyplňujte a do oddílu D uveďte údaje o tatínkovi a informace o rozsudku soudu. Na druhé straně žádosti v oddílu E uveďte rodné číslo tatínka a podepište se.

Uvedenou žádost je třeba doručit ČSSZ, vč. rozsudku o omezení svéprávnosti. Na změnu způsobu výplaty má ČSSZ tři měsíce, ale většinou stávajícím způsobem přijde jen jedna splátka.