Jak zařídit, aby důchod zasílaný na Slovensko byl zasílán do banky v Česku?

Otázka:

Matka se narodila na moravě v dnešním Česku ,pracovala v Česku,důchod dostává z Českej republiky,žije na Slovensku.Je jí již 87 let a a z důvodu zdravotních potíží jsem nutná ji vzít k sobě do Českej republiky. Jak zařídit aby důchod dostávala na její účet,který jsem ji založila v Česku a za jak dlouho jí bude zasílán důchod do Českej republiky

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jak zařídit, aby důchod zasílaný na Slovensko byl zasílán do banky v Česku?

Je třeba písemně ČSSZ informovat o změně bydliště. Vaše matka také musí prohlásit, že se bude po více než 270 dní v roce zdržovat na území České republiky. Zároveň je třeba ČSSZ doložit bankou ověřenou a vaší matkou podepsanou žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet, jak to vysvětluji v tomto článku. Změnu ČSSZ provede zhruba za dva až tři měsíce.