Je možno také zasílat důchod složenkou?

Otázka:

Je možno také zasílat důchod složenkou?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Je možno také zasílat důchod složenkou?

Důchody se vyplácejí v hotovosti, příp. bezhotovostně na bankovní účet. Pokud “složenkou” máte na mysli např. složenku typu B, tak tou se zasílají pouze zálohy na důchod, doplatky a pravidelné splátky pouze ve velmi specifických případech, kdy není možné důchod zasílat “automatizovaně”. Důchody se tedy zasílají v hotovosti, ale není to tak, že vám domů přijde klasická složenka. Důchod si vyzvednete na poště, příp. se s poštou můžete domluvit, že vám důchod budou domů donášet. S vyplaceným důchodem obdržíte i ústřižek (modré barvy).