Pobírám důchod od Ministerstva vnitra a chci změnit účet

Otázka:

Dobrý den. Pobírám starobní důchod a výsluhu od MV. Chci změnit účet, na který mi důchod chodí. Jak postupovat.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Pobírám důchod od Ministerstva vnitra a chci změnit účet

Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet je třeba předložit na tiskopise vydaném plátcem důchodu, který bude potvrzen bankou, u které máte účet. Potřebný formulář si můžete stáhnout zde:

Zadost_o_prevadeni_vyplaty_davky_na_ucet_u_banky-CR

Formulář si stáhněte, nechte ho potvrdit bankou a na druhé straně ho podepište. Poté ho doručte svému plátci důchodu. Plátce důchodu je povinen provést změnu výplaty nejpozději od splátky důchodu splatné ve třetím kalendářním měsíci po kalendářním měsíci, v němž byla uplatněna žádost o změnu.