Takže když mi byl přiznán důchod v režimu odložené splatnosti, měl by mi být po 12 měsících zvýšen základ o 0,4 %

Otázka:

Vy píšete: Důchod se přepočítá za podmínek, které měl výpočet roku přiznání důchodu, ale s nově získanou dobou pojištění a novým krácením. Pokud by výdělečná činnost trvala až do dosažení důchodového věku, krácení nezůstane žádné. Dobrý den píšete u přepočitání po dalím odppracovaném rocr e, že vyměřovací základy ale budou stále hodnoceny podle data přiznání důchodu, tj. např. u důchodu přiznaného v roce 2022 půjde o roky 1986 až 2021 bez ohledu na to, od kdy má být výplata důchodu uvolněna. V jiném místě jsemnašel tuto infotmaci: Žádost o zvýšení starobního důchodu v souvislosti s výkonem výdělečné činnosti
Poživatelé důchodu, kteří současně s pobíráním starobního důchodu vykonávají výdělečnou činnost (jsou zaměstnáni nebo podnikají), mohou požádat o jeho další zvýšení o 0,4 % výpočtového základu vždy po 360 odpracovaných dnech. Takže když mi byl přiznám důchod v režímu odložené splatnost měl by mi být po 12 měsících zvýšen základ o 0,4%. Vy ovšem píšete že ne. v čem je zádrhel?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Takže když mi byl přiznán důchod v režimu odložené splatnosti, měl by mi být po 12 měsících zvýšen základ o 0,4 %

Zádrhel je v tom, že srovnáváte dvě zcela odlišné situace:

  1. Odloženou výplatu předčasného důchodu, tj. situaci, kdy důchodce ještě nedosáhl důchodového věku, požádat o předčasný důchod bez výplaty (tedy důchod nepobírá) a dál pracuje.
  2. Zvýšení starobního důchodu pracujícího poživatele starobního důchodu, tj. osoby, která již dosáhla důchodového věku a především starobní důchod již pobírá.

Navíc jednou píšete o rozhodném období a hodnocení vyměřovacích základů a podruhé o zvyšování důchodu o 0,4 % výpočtového základu. To je zcela nesouvisející.