Pracovnice OSSZ mi sdělila, že se mi bude u důchodu bez výplaty s účastí na důchodovém pojištění po úpravě snižovat jen krácení

Otázka:

Předčasný důchod bez výplaty a úprava doby pojištění
Dobrý den, pane Mařík,
dnes jsem si požádala o předčasným důchod – datum přiznání 31.5.2023 bez uvedeného data výplaty/OSVČ – řádný důchod říjen 2025/
Pracovnice OSSZ mi sdělila, že se mi bude u důchodu bez výplaty s účastí na důchodovém pojištění po úpravě snižovat jen krácení, ale nezískávám tím nově získanou dobu pojištění. Doba pojištění prý zůstane jen k datu přiznání př.d. tj. 31.5.2023. Tak nyní nevím, měla jsem za to, že platí:
Důchod se přepočítá za podmínek, které měl výpočet roku přiznání důchodu, ale s nově získanou dobou pojištění a novým krácením. Pokud by výdělečná činnost trvala až do dosažení důchodového věku, krácení nezůstane žádné. Vyměřovací základy ale budou stále hodnoceny podle data přiznání.
Dostane se mi do ruky po požádání o úpravu výpočtu nějaký přepočet dob pojištění a krácení, aby si člověk mohl překontrolovat.
Ptala jsem se, zda můžu požádat opis žádosti, ale neuspěla jsem. Zběžně jsem si údaje přečetla a podepsala. Podle čeho si člověk může věci překontrolovat, když kopii žádosti nedostane.
Ještě jsem měla na pracovnici dotaz, zda po přiznání předčasného důchodu mám nahlásit změnu jako OSVČ vedlejší /OSSZ,VZP/. Odpověď zněla, že nemůžu být vedlejší, že musím stále platit sociální pojištění, když př. důchod bez výplaty. Jen jsem dodala, že jako OSVČ vedlejší můžu být, a v tomto případě i musím být, účastna DP. Mám si toto prý zjistit na jiném oddělení OSSZ….
Hned jsem sedla, abych si vše ujasnila a potvrdila.
Děkuji moc za vysvětlení situace.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Pracovnice OSSZ mi sdělila, že se mi bude u důchodu bez výplaty s účastí na důchodovém pojištění po úpravě snižovat jen krácení

Na OSSZ vás skutečně informovali špatně – nově získaná doba pojištění se samozřejmě při přepočtu zhodnotí. § 36 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb. říká:

Výše procentní výměry starobního důchodu stanovená podle odstavce 1 se pojištěnci, který po vzniku nároku na tento důchod do dosažení důchodového věku vykonával výdělečnou činnost a nepobíral přitom starobní důchod ani invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, přepočte po skončení této výdělečné činnosti na žádost tak, že se doba této výdělečné činnosti po dni, od kterého byl přiznán starobní důchod, přičte k době pojištění získané do vzniku nároku na tento důchod a současně se o tuto dobu zkrátí doba, za kterou se snižovala výše procentní výměry starobního důchodu podle odstavce 1. Pro zvýšení procentní výměry za dobu výdělečné činnosti vykonávané po dosažení důchodového věku platí ustanovení § 34 odst. 2 až 4 obdobně.

O úpravě důchodu je vydáváno standardní rozhodnutí, jehož součástí bude i osobní list důchodového pojištění, ve kterém je uvedeno, z kterých dob byl důchod spočítán (upraven).

Kopie žádosti se skutečně běžně žadatelům nedává, ale pokud ji požadujete, máte na ni nárok – § 38 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb.

Od přiznání předčasného důchodu, i když bez výplaty, jste skutečně OSVČ vykonávající tuto činnost jako vedlejší – vysvětloval jsem např. zde.