Za jakých podmínek se počítá důchod při práci nad nárok?

Otázka:

Dobrý den, prosím o zodpovězení následujícího dotazu. Nárok na starobní důchod mi vznikl v červenci r. 2014. Pracuji na procenta bez pobírání starobního důchodu. O důchod chci požádat od konce ledna r. 2016. Výše budoucího důchodu by tedy měla vzrůst o 9% (6x 1,5%) – nezapočítává se nemoc a neplacené volno, z výpočtového základu, který se odvozuje z předchozích výdělků. Prosím o sdělení, zda se bude jednat o výpočtový základ ke dni vzniku nároku na důchod, tj. za výdělky z r. 1986-2013 nebo i po dnech vzniku nároku na důchod, tj. za výdělky z r. 2014 a 2015. Moc děkuji za odpověď.

Odpověď:

Za jakých podmínek se počítá důchod při práci nad nárok?

O tom, z jakého rozhodného období budou budou hodnoceny výdělky (přesněji vyměřovací základy) rozhoduje datum přiznání důchodu (od kdy o důchod žádáte). Pokud si o starobní důchod požádáte od ledna 2016, budou hodnoceny výdělky za roky 1986 až 2015. Výpočtový základ bude stanoven z osobního vyměřovacího základu stanoveného podle podmínek platných v roce 2016. Pokud byste si požádala o starobní důchod zpětně od dosažení důchodového věku (tj. od r. 2014), hodnotily by se vám výdělky za roky 1986 až 2013 a výpočet by byl proveden za podmínek platných v roce 2014.

Doba trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo doba neplaceného volna po vzniku nároku na starobní důchod je tzv. odečítanou dobou a odsouvá datum, kdy získáváte navíc 1,5 % výpočtového základu za 90 dní výdělečné činnosti.

Např. 15. ledna 2016 byste získala 6 x 90 dní práce nad nárok. Pokud byste v období od dosažení důchodového věku 7 dní marodila, odsunulo by se datum, kdy byste dosáhla 6 x 90 dní o těchto 7 dní, tj. na 22. ledna 2016.