Kolik bude činit ten důchod v 1. 1. 2025?

Otázka:

Dobrý den. Manžel má odchod na důchod určen na 30.9.2026.Kvůli zdravotnímu stavu by chtěl jít do předčasného důchodu k 1.1.2025.Vzhledem k tomu co se chystá, byl zažádat /k 1.8.2023/o předčasný důchod s odloženou výplatou .Výplata tedy k 1.1.2025.Do té doby bude pracovat. Předčasný důchod má vypočítaný přibližně 16450(44 let pojištění, osobní vyměřovací základ 39470).Kolik bude činit ten důchod v 1.1.2025?Jedná se mi o ten přepočet (snížení krácení, delší doba v práci). Tomu právě moc nerozumíme.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Kolik bude činit ten důchod v 1. 1. 2025?

Výši důchodu upraveného za dobu výdělečné činnosti do konce roku 2024 nelze nyní určit, protože nikdo nezná valorizace od ledna 2024 a ledna 2025, které se budou takto upraveného důchodu týkat.

Jak bude ČSSZ postupovat, vysvětluji v článku o odložené výplatě:

  1. Důchod se přepočítá za podmínek, které měl výpočet roku přiznání důchodu, ale s nově získanou dobou pojištění a novým krácením. Pokud by výdělečná činnost trvala až do dosažení důchodového věku, krácení nezůstane žádné. Vyměřovací základy ale budou stále hodnoceny podle data přiznání důchodu, tj. např. u důchodu přiznaného v roce 2023 půjde o roky 1986 až 2022 bez ohledu na to, od kdy má být výplata důchodu uvolněna.
  2. Takto zvýšený (přepočítaný) důchod se následně zpětně dovalorizuje, tj. zpětně se provedou všechny valorizace, které náleží důchodu přiznanému v daném roce. Např. u důchodu přiznaného v roce 2022 jde o dvě mimořádné valorizace z roku 2022, lednová z roku 2023, mimořádná z června 2023 a všechny následující.
  3. Uvolní se výplata důchodu od požadovaného data přiznání výplaty.

V článku je i kalkulačka, která upravený důchod spočítá – pokud zadáte údaje o době pojištění a krácení k 1. 1. 2025 bude vypočítaná výše sice správná, ale bez valorizací z ledna 2024 a 2025.

Otázka doplněna:

Dobrý den.Děkuji za odpoved.
Takže to přepočítávání pak je stále z vyměřovacího základu 39470Kč,menší procenta za kráceni a pripočítá se mu 1 rok pojištění?
Proč tedy říkají,že predčasný důchod je trvale krácen?Pokud by vydržel v práci do důchodoveho věku,bude pobirat cástku, kterou má vypočítanou jako plný důchod?Výpočet je samozřejmě jen orientační…
Hezký den a opět děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Osobní vyměřovací základ ani výpočtový základ se již při úpravě důchodu za dobu další výdělečné činnosti měnit nebudou. Tyto hodnoty byly stanoveny již při výpočtu důchodu, a protože se neposouvá rozhodné období, nebudou se měnit. Kolik let pojištění vašemu manželovi přibyde, nevím – může to být rok i dva.

Předčasný důchod je trvale krácen. Pokud bude přiznán a pobírán, tak se při dosažení důchodového věku nic nestane a bude krácen i nadále – to znamená slovo „trvale“. Dříve existoval i „dočasně“ krácený předčasný důchod, který byl při dosažení důchodového věku na žádost přepočítán. To samozřejmě nic nemění na tom, že pokud je vykonávána výdělečná činnost bez pobírání tohoto důchodu, zákon umožňuje provést úpravu výše důchodu za dobu této výdělečné činnosti.

Nevím, co myslíte plným důchodem? Postup jsem vám přesně popsal výše. Pokud bude manžel výdělečně činný do dosažení důchodového věku, budou odmazána všechna krácení, zhodnotí se další doba pojištění a důchod se zpětně dovalorizuje. To je přesný popis výpočtu – nikdo ale valorizace dopředu nezná a tak takový výpočet nelze provést.