Jak se přepočítá předčasný důchod s odloženou výplatou?

Otázka:

Dobrý den, datum mého odchodu do starobního důchodu je 30.4.2022 . Když bych odešel do předčasného důchodu k 30.12.2020
a/ protože ještě pracuji v pracovním poměru a zaměstnavatel mě do 30.12.2020 nepustí – mohu požádat o přiznání předčasného důchodu k 30.12.2020 a současně o pozastavení tohoto důchodu do data 30.6.2021, kdy by skončil můj pracovní poměr a tedy příjem z toho pracovního poměru ? / případně mohu toto datum v průběhu 1. pol.2021 změnit – zkrátit,prodloužit podle skutečného ukončení pracovního poměru /?
b/jakou výši předčasného důchodu budu brát k datu zahájení výplaty předčasného důchodu, tj. od 1.7.2021 ? bude jeho výše = předčasný důchod vypočtený k 29.12.2020 + valorizaci 2020/21 + navýšení za odpracování 30.12.20-30.6.21 / tj. 2,4% – 2×90 dnů po 1,2% – za menší krácení /?.
Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jak se přepočítá předčasný důchod s odloženou výplatou?

V žádosti o přiznání důchodu se v tomto případě neuvádí datum přiznání výplaty (uvolnění) důchodu, ale je tam uvedenou pouze datum přiznání důchodu a u výplaty je uvedeno „bez výplaty“. Až budete chtít výplatu důchodu uvolnit a provést úpravu za dobu výdělečné činnosti vykonávané od přiznání důchodu (po dobu, po kterou nebyl předčasný důchod vyplácen), tak o to na OSSZ požádáte. Toto je možné pouze zpětně, nikoliv dopředu.

Při výpočtu se bude postupovat tak, že vám bude důchod přiznán za podmínek k datu přiznání, tj. 30. 12. 2020 (Když bude důchod přiznán 30., tak bude spočítán k 30., ne k 29. Stačí mít i přiznání k 31. 12. 2020). Pokud budete zaměstnaný alespoň do 4. 5. 2020, tj. výplata důchodu bude uvolněna nejdříve od 5. 5. 2021, odmaže ČSSZ dvě krácení po 1,2 % VZ (tj. 2,4 % VZ). Dále pokud získáte další celý rok doby pojištění, přičte vám dalších 1,5 % VZ a u takto spočítané výše ČSSZ provede valorizaci.

Otázka doplněna:

Dobrý den pane Maříku,
moc děkuji za Vaši rychlou a jasnou odpověď.
Jen se ještě chci zeptat/potvrdit si:
a/tím, že mi bude přiznán předčasný důchod v 2020 – nebudu mít nějaké omezení z příslušného pracovního poměru po příslušnou dobu roku 2021 / např. v případě onemocnění – nemocenská aj. / , případně nějaká další rizika , která by mi mohla při souběhu přiznaného předčasného důchodu-bez výplaty a pracovního poměru vzniknout ?
b/tím, že za rok 2020 určitě nebudu mít vyšší VZ než průměr za 1986-2019 – tak bude příslušný předčasný důchod přiznaný 2020 a se zahájením výplaty v průběhu roku 2021 – se započtením umazání krácení, případně navýšení o 1,5% VZ za celý rok a valorizací – vždy vyšší než přiznaný v roce 2021 / toto by mělo platit po celý rok 2021, samozřejmě při porovnání stejného data zahájení výplaty / – je to tak ?

Ještě jednou moc děkuji a přeji Vám vše nejlepší.

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Ne, žádné omezení v pracovním poměru nemáte. Naopak je důležité, abyste byl zaměstnaný až do dne předcházejícímu dni přiznání důchodu. Tím si odmažete krácení předčasného důchodu.

Každoročně se mění mnoho parametrů výpočtu důchodu (redukční hranice, přepočítací koeficienty) a jejich změna je pro výpočet mnohem více zásadní než to, jaký je vyměřovací základ v posledním roce a zda je vůbec tento vyměřovací základ zhodnocen. Pokud se rozhodnete o přiznání důchodu bez výplaty, půjde o výrazně lepší variantu, než „klasické“ přiznání kdykoliv v příštím roce. Bez ohledu na to, jaký jste získat vyměřovací základ v roce 2020.