Myslím si, že by měl být započítán každý odpracovaný den. Pokud tomu tak není, tak jak to nazvat? Ošizení či loupež?

Otázka:

Dobrý den.
Oficiálně bych měl odejít do důchodu 20.4.2024
Požádal jsem o předčasný důchod, bez výplaty, k 15.12.2022, s tím, že do předčasného důchodu vstoupím k 1.12.2023, kdy mi končí pracovní smlouva!
Dnes mi přišlo rozhodnutí, kde se uvádí výše důchodu, který byl vypočtena z rozhodného období jen do konce roku 2021. Budu pracovat do konce listopadu 2023, tudíž půjdu do důchodu dřív o 110 dní, ale oni tam uvádí, že jdu dřív o 475 dní! Jak tomu mám rozumět? Dopočítají mi to, až požádám o uvolnění výplaty důchodu? Nebo mne budou opravdu krátit o 475 dní, i když ve skutečnosti půjdu dřív jen o 110 dní?
To se mi nezdá. Vždyť penalizují každých 90 dní předčasného odchodu.
Mysím si, že by měl být započítán každý odpracovaný den. Pokud tomu tak není, tak jak to nazvat? Ošizení či loupež?
Děkuji za odpověď

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Myslím si, že by měl být započítán každý odpracovaný den. Pokud tomu tak není, tak jak to nazvat? Ošizení či loupež?

Požádal jste si o předčasný důchod k 15. 12. 2022 a ČSSZ vám ho spočítala k 15. 12. 2022. ČSSZ přeci nyní nemůže vědět, do kdy budete výdělečně činný a k jakému datu si požádáte o uvolnění a úpravu důchodu. Přečtěte si článek o odložené výplatě, kde postup vysvětluji, a nepiště nesmysly o ošizení a loupeži.

Otázka doplněna:

Dobry večer p. Mařík
Psal jsem v tom dotazu, že mi do rozhodného období započítali výdělky či odpracovanou dobu jen do konce roku 2021. Chápu, že mi rok 2022 započítají dodatečně. Jste si jistý, že mi započítají i těch 11 měsíců letošního roku? Pokud tomu tak bude, budu velmi rád.
Co jsem vyrozuměl z jiných diskusích, tak se započítává pouze předešlý rok, kdy byl přiznán důchod! Jste si jist, že píšu nesmysly?
S pozdravem
Karel Szurman
P S
Stačí mi ujištění, že mi zaplatí i letošních 11 měsíců. V tom Vašem odkazu jsem to nenašel.

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

V odkazu, který jsem vám poslal, přesně vysvětluji, jak bude ČSSZ postupovat:

  1. Důchod se přepočítá za podmínek, které měl výpočet roku přiznání důchodu, ale s nově získanou dobou pojištění a novým krácením. Pokud by výdělečná činnost trvala až do dosažení důchodového věku, krácení nezůstane žádné. Vyměřovací základy ale budou stále hodnoceny podle data přiznání důchodu, tj. např. u důchodu přiznaného v roce 2022 půjde o roky 1986 až 2021 bez ohledu na to, od kdy má být výplata důchodu uvolněna.
  2. Takto zvýšený (přepočítaný) důchod se následně zpětně dovalorizuje, tj. zpětně se provedou všechny valorizace, které náleží důchodu přiznanému v daném roce. Např. u důchodu přiznaného v roce 2022 jde o dvě mimořádné valorizace z roku 2022, lednová z roku 2023, mimořádná z června 2023 a všechny následující.
  3. Uvolní se výplata důchodu od požadovaného data přiznání výplaty.

Doba pojištění se vám zhodnotí do dne přiznání výplaty důchodu (pokud budete do té doby výdělečně činný), tj. do 30. 11. 2023, stejně tak se odmažou krácení předčasného důchodu (zůstane 1,8 % výpočtového základu). Vyměřovací základy se vám budou hodnotit za roky 1986 až 2021 (rok 2022 ani 2023 se počítat nebudou).

Žádných 11 měsíců vám nikdo „nezaplatí“. Nic takového ani nikde nepíši. Pokud si o uvolnění výplaty požádáte od 1. 12. 2023, bude vám důchod vyplácen od 1. 12. 2023.