Budu srovnávat možnosti výpočtu důchodu podle pravidel r. 2023 a pravidel r. 2024?

Otázka:

Dobrý den pane Maříku,
pozorně čtu vaše odpovědi a mám nějakou představu jak řešit mou nastávající důchodovou situaci. Do ŘD mohu odejít k 18.8. 2025. Mám zájem o předčasný důchod s odloženou výplatou (zamítačka) a mrzí mě, že jsem r.2022 zmeškal. Takže bude-li i stále výhodný výpočet r. 2023 oproti r. 2024 ( dovíme se až v 09/2023), tak bych toho chtěl využít. Chtěl bych pracovat až do řádného termínu odchodu do důchodu, takže bych neměl být krácen. Při využití výpočtu roku 2023 mám odpracováno 46 let a odchodem v řádném termínu bych měl mít odpracováno 48 let.
Mám několik dotazů k výše uvedenému:
1) Budete srovnávat možnosti výpočtu důchodu podle pravidel r. 2023 a pravidel r. 2024? Jak dlouho po zveřejnění nových pravidel a jak se to dozvím? a kde to mám hledat?
2) Chci využít tiskopis „Uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění“, který chci zaslat ještě před novými pravidly v 06-07/2023 datovou schránkou (bude to stačit?). Když využiji tuto možnost ( a mohu ho využít až 6 měsíců po podání – prosím potvrďte?), budou se vztahovat valorizace za r. 2023 (mimořádná se na mě asi již nevztahuje, ale řádná by měla).
3) Po ukončení mé pracovní činnosti a sdělení datumu přiznání důchodu po 18.8. 2025 ( t.j. řádný odchod do důchodu) mě bude dopočítán počet odpracovaných dnů (t.j. 48 let). Na základě tohoto propočtu se mě změní základ výpočtu důchodu. Bude od tohoto nového základu také nově propočítána veškerá valorizace? ( t.j řádná v r. 2023, 2024 a 2025)?
Toto je pro mě zásadní informace.
Moc vám děkuji za to, že se této problematice věnujete a moc vám děkuji za vaše odpovědi.
Přeji ať se vám daří a máte spoustu spokojených klientů
Pěkný den

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Budu srovnávat možnosti výpočtu důchodu podle pravidel r. 2023 a pravidel r. 2024?

1. Ano, srovnání výpočtů provádím každoročně a mám to v plánu i letos. Běžně je to možné na konci září, ale uvidíme, v jaké fázi bude v té době příprava avizovaných změn. I kdyby změny nebyly definitivně schváleny předpokládám, že již podmínky budou i tak jasné a výpočet pro rok 2024 bude možné provést. Článek bude jako první na stránce Chci žádat o starobní důchod a na stránce Chci žádat o předčasný starobní důchod.

2. Ano, zaslání tiskopisu je možné pomocí datové schránky, příp. je možné jej odeslat po přihlášení (např. právě datovou schránkou) přímo přes ePortál ČSSZ. Uplatnění nároku vám umožní do šesti měsíců sepsat žádost o předčasný důchod zpětně za současných podmínek (předreformních) a měly by se na vás vztahovat všechny valorizace počínaje letošní mimořádnou. Lednová valorizace 2023 se vás týkat nebude.

3. Postup s odloženou výplatou a následný přepočet důchodu, podrobně vysvětluji v tomto článku. Tam je uvedeno:

Postup ČSSZ je pak následující:

Důchod se přepočítá za podmínek, které měl výpočet roku přiznání důchodu, ale s nově získanou dobou pojištění a novým krácením. Pokud by výdělečná činnost trvala až do dosažení důchodového věku, krácení nezůstane žádné. Vyměřovací základy ale budou stále hodnoceny podle data přiznání důchodu, tj. např. u důchodu přiznaného v roce 2022 půjde o roky 1986 až 2021 bez ohledu na to, od kdy má být výplata důchodu uvolněna. Takto zvýšený (přepočítaný) důchod se následně zpětně dovalorizuje, tj. zpětně se provedou všechny valorizace, které náleží důchodu přiznanému v daném roce…