Byl jsem informován, že si pouze za následující 2 roky odečtu 2×1,5 % a zbylé 5,4 % se se mnou potáhnou navždy dále

Otázka:

Dobrý den,
prosím o odpověď v následující otázce:
do řádného starobního důchodu bych měl odejít v říjnu 2024.
Pokud bych požádal o předčasný důchod bez výplaty do konce roku 2022 bude mi krácen výpočet o 8Q tzn. 8,4 %.
Pokud však dále pracuji a odvádí zaměstnavatel za mě sociální pojiště budu si v tomto období tzv. odmazávat procentní body (8,4%) za předčasnost. Hodlám pracovat až do října 2024, tedy do dosažení důchodového věku.
Otázka zní zda si tímto způsobem zcela „odmažu “ celých 8,4 % a nebudu v budoucnu při dalších výpočtech penalizován nižšími procentními výměrami?
Odkazuji se na vaše předchozí články z vašich webových stránek, které přikládám:
Důchod se přepočítá za podmínek, které měl výpočet roku 2022, ale s nově získanou dobou pojištění a novým krácením. Pokud by výdělečná činnost trvala až do dosažení důchodového věku, krácení nezůstane žádné (vyměřovací základy budou stále zhodnoceny za roky 1986 až 2021).
Takto zvýšený důchod se následně zpětně dovalorizuje, tj. zpětně se provedou valorizace (dvě mimořádné z roku 2022, lednová z roku 2023, příp. i další, pokud budou následovat).
Uvolní se výplata důchodu od požadovaného data přiznání výplaty.
Zatím jsem byl na jistém úřadě informován, že si pouze za následující zhruba 2 roky pojištění (do dosažení důch.věku) pouze odečtu 2×1,5% a zbylé 5,4% se se mnou potáhnou navždy dále.
Je tomu takto nebo jinak?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Byl jsem informován, že si pouze za následující 2 roky odečtu 2×1,5 % a zbylé 5,4 % se se mnou potáhnou navždy dále

Pokud budete výdělečně činný až do dosažení důchodového věku, můžete si poté požádat o uvolnění výplaty důchodu a jeho úpravu (přepočet). Žádné krácení vám k pak nezůstane a zhodnocena vám bude doba pojištění až do dne uvolnění výplaty. Na onom úřadě by se měli podívat do § 36 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., který říká:

Výše procentní výměry starobního důchodu stanovená podle odstavce 1 se pojištěnci, který po vzniku nároku na tento důchod do dosažení důchodového věku vykonával výdělečnou činnost a nepobíral přitom starobní důchod ani invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, přepočte po skončení této výdělečné činnosti na žádost tak, že se doba této výdělečné činnosti po dni, od kterého byl přiznán starobní důchod, přičte k době pojištění získané do vzniku nároku na tento důchod a současně se o tuto dobu zkrátí doba, za kterou se snižovala výše procentní výměry starobního důchodu podle odstavce 1. Pro zvýšení procentní výměry za dobu výdělečné činnosti vykonávané po dosažení důchodového věku platí ustanovení § 34 odst. 2 až 4 obdobně.

Článek k tématu výpočtové zamítačka mám zde.

Otázka doplněna:

Dobrý den, pane Maříku,
velmi si vážím vaší rychlé a fundované odpovědi. Jelikož jsem dostal na jistém úřadě odlišnou odpověď na tuto otázku neboli zcela odlišný výklad (viz. můj včerejší příspěvek) mám proto tedy ještě doplňující otázku. Rozumím co se praví ve Vámi zmiňovaném odstavci § 36 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb.,

Hovoří se zde však …. do dosažení důchodového věku vykonával výdělečnou činnost a nepobíral přitom starobní důchod ani invalidní důchod pro invaliditu…..

Není zde výslovně uvedeno nepobíral předčasný starobní důchod …..
Je to v tomto případě totéž a týká se tento odstavec i tedy předčasného důchodu bez výplaty?

Na závěr mi dovolte malé shrnutí zda tomu správně rozumím, jak jste mi včera odpověděl:

Ještě v letošním roce si požádám o výpočet předčasného starobního důchodu bez výplaty (splňuji všechny podmínky doba pojištění 46 let) a budu tímto při výpočtu krácen o 8,4% jelikož doba pro výpočet starobního důchodu mi nastane až v říjnu 2024.
Nadále budu pracovat jako zaměstnanec a hodlám pracovat až do října 2024. Následně po tomto datu zažádám o uvolnění výplaty předčasného důchodu jako řádného starobního důchodu a bude tento výpočet přepočítán bez jakýchkoli krácení za předčasný výpočet z roku 2022. Znamená to tedy, že 8,4% penalizace z roku 2022 se mi zcela beze zbytku smaže?
Následně mi budou podle nového výpočtu dopočteny valorizace z celého roku 2022, 2023 a případně další do října 2024.

pozn. v současné době až do doby starobního důchodu pobírám naspořené peníze ve III. pilíři a mám tzv. předdůchod.
To si myslím, že s výše uvedeným dotazem a problémem nijak nesouvisí a nic neznamená.

A poslední věc možná jen drb, že se proslýchá, že by se v blízké době nemusely valorizace týkat předčasných důchodů??:-o

Předem Vám děkuji za váš zájem a čas na doplňující informaci.

Odpověď doplněna:

Zákon o důchodovém pojištění (zákon č. 155/1995 Sb.) nezná pojem „předčasný starobní důchod“ a nijak s ním nepracuje. Zákon pracuje pouze s pojmem „starobní důchod“, který se přiznává podle různých paragrafů (§ 29 je „řádný starobní důchod“, § 31 je „předčasný starobní důchod“, § 61a je starobní důchod přiznaný v 65 letech poživatelům invalidních důchodů…). Tzn. pojmem starobní důchod se myslí jakýkoliv starobní důchod, vč. předčasného. Navíc se v uvedeném paragrafu píše o době „do dosažení důchodového věku“ a před dosažením důchodového věku se nemůže jednat o jiný než předčasný důchod.

Ano, podle vašeho popisu situaci rozumíte správně – v roce 2024 vám z již spočítaného důchodu ČSSZ odmaže krácení, získáte další dobu pojištění a takto přepočtený důchod bude zpětně zvýšen o všechny valorizace počínaje první letošní mimořádnou valorizací.

Předdůchod tento postup skutečně nijak neovlivňuje a informace o nevalorizování předčasných důchodů je nesmysl.