Rok 2022 už se mi nezohlední při přepočtu?

Otázka:

K 12.12.2022 jsem si zažádala o předčasný důchod. O rok dříve ( řádný důchod by měl být k 7.12.2023). K 1.7.23 jsem zažádala o přepočet a uvolnění důchodu. Pracovní poměr jsem ukončila k 30.6.23. V první rozhodnutí mi byly počítané léta 1986-2021 ( 47 let ) v druhém také, který přišel 2.10.23 také. Rok 2022 už se mi nezohlední při přepočtu? procentní výměra je stejná bez ohledu na odpracovaný rok.2022.
Moc děkuji za odpověď

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Rok 2022 už se mi nezohlední při přepočtu?

Jak ČSSZ postupuje při úpravě předčasného starobního důchodu, podrobně vysvětluji v článku o odložené výplatě. Tam je mj. uvedeno:

Důchod se přepočítá za podmínek, které měl výpočet roku přiznání důchodu, ale s nově získanou dobou pojištění a novým krácením. Pokud by výdělečná činnost trvala až do dosažení důchodového věku, krácení nezůstane žádné. Vyměřovací základy ale budou stále hodnoceny podle data přiznání důchodu, tj. např. u důchodu přiznaného v roce 2022 půjde o roky 1986 až 2021 bez ohledu na to, od kdy má být výplata důchodu uvolněna.

Není ale pravda, že by procentní výměra důchodu zůstala stejná – i přes stejný osobní vyměřovací základ (OVZ) a výpočtový základ (VPZ) se procentní výměra přepočte, protože se sníží krácení, zhodnotí se další doba pojištění a přepočtou se náležící valorizace.