Studium v Rusku a starobní důchod

Otázka:

Bude mi započten VŠ studium v Rusku a 6 let práce v Rusku? V Česku jsem odpracovala 30 let.

Odpověď:

Studium v Rusku a starobní důchod

Aby se vám studium na vysoké škole v Rusku hodnotilo při výpočtu českého starobního důchodu, musíte při žádosti o starobní důchod k diplomu z této vysoké školy doložit také doklad prokazující, že toto studium bylo postaveno na roveň studia na vysoké škole v České republice (vydává Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy).

Co se týče zaměstnání v Rusku, tak do dnešního dne nebyla ratifikována smlouva mezi Českou republikou a Ruskem ve věci sociálního zabezpečení – do doby, než tato smlouva začne platit, se k zaměstnání v Rusku při výpočtu starobního důchodu nebude přihlížet (bude to totéž, jako byste nepracovala).