Zaměstnání v Rusku, péče o manžela a žádost o invalidní důchod

Otázka:

Dobrý den, dovoluji si vás požádat o rady v mé situaci.
Narodila jsem se v roce 1984 a pocházím z Ruské federace. Do České republiky jsem přijela v lednu 2011 a hned jsem přihlášená jako pečující osoba o manžela (občan ČR) s druhým stupněm závislostí, jinak nezaměstnaná. Od března 2014 mám trvalý pobyt. Nyní mám vážné zdravotní problémy a chci požádat o invalidní důchod. Četla jsem Smlouvu o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Ruskou federací. Jak jsem pochopila, smlouva vstoupila v platnost 01.11.2014 a já v danou dobu již měla trvalý pobyt v ČR.

1) Znamená to, že doba pojištění před tímto datem bude hodnocena tak jako by byla získána v ČR?
2) Mám nárok na invalidní důchod v ČR? Myslim, že doba péče (již mám více než 5 let z posledních 10) bude započítána jako náhradní doba pojištění. Opravte mě, prosím, pokud se pletu.
3) Potřebuji předchozí dobu pojištění v Ruské federaci? Popř. může to mít vliv na výši invalidního důchodu (v Rusku jsem studovala i pracovala)?

Předem moc děkuji za vaši odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Zaměstnání v Rusku, péče o manžela a žádost o invalidní důchod

V případě smlouvy s Ruskem není pro hodnocení dob jednotlivými stranami rozhodující datum 1. 11. 2014, kdy vstoupila v platnost, ale datum 31. 12. 2008. Pokud jste měla k tomuto datu trvalý pobyt v Rusku, bude vám veškerou dobu do tohoto data hodnotit Rusko – čl. 30 odst. 3 smlouvy. Od 1. 1. 2009 pak hodnotí doby vždy ten stát, na jehož území byla osoba pojištěna.

Pro splnění podmínky potřebné doby pojištění (5 let z posledních 10 let) se bude přihlížet i k době pojištění získané v Rusku. Aby se vám však k české náhradní době pojištění přihlíželo, musíte získat alespoň jeden rok doby pojištění – § 12 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. Tuto podmínku však zřejmě nesplňujete.

Jak je uvedeno výše, Česko vám dobu získanou v Rusku hodnotit nebude. K tomu je příslušná ruská strana.