Studium v Rusku a jeho zhodnocení při výpočtu českého důchodu

Otázka:

Dobrý den,manželka žije od roku 1977 trvale v České republice,české občanství má od roku 2003.Předtím byla občankou Ruské federace.V roce 2014 jí byl přiznán starobní důchod.V průběhu roku 2015 jsme zjistili,že jí nebyla započítána doba studia střední školy,zakončená maturitou,kterou absolvovala v Rusku,kde poté vystudovala i vysokou školu.Požádali jsme Českou správu sociálního zabezpečení o přepočet,který jsme doložili kopií středoškolského diplomu /ofotografovaný originál,včetně ověřeného překladu/,prostě všechny doklady,které správa sociálního zabezpečení požadovala. Dne 28.8.2015 nám ČSSZ oznámila,že”…Penzijní fond Ruské federace jim nepotvrdil žádnou ruskou dobu pojištění a na příslušném formuláři uvedl 0 dob pojištění,tudíž že jej požádali o sdělení,z jakých důvodů nebyla zhodnocena doba studia v Rusku.Dne 21.12.2015 nám ČSSZ sdělila,že”…na jejich dotaz z jakého důvodu nebyla potvrzena žádná doba pojištění na území Ruska jim Penzijní fond Ruské federace neodpověděl,pouze opakoval,že nebyla získána žádná ruská doba pojištění “a že zaslali ruské straně urgenci ohledně sdělení požadované informace,případně o sdělení,jaké doklady požadují předložit.
Dne 14.1.2016 jsme dostali rozhodnutí ČSSZ,jímž se ádost o přepočet důchodu zamítá,…nebot i přes urgence nám ruský nositel pojištění nesdělil důvod nehodnocení studia v Ruské federaci.”
Proti rozhodnutí jsme podali nesouhlasnou námitku,ale nevíme,na koho se obrátit,aby bylo dosaženo spravedlivého rozhodnutí a doba studia byla manželce započtena.Nemohu pochopit,když jsme předložili ČSSZ všechny doklady včetně originálu maturitního vysvědčení,s razítkem ministerstva školství se státním znakem a všemi úředními náležitostmi,že není ČSSZ schopna případ s ruskou stranou řešit.Jak se tedy český občan může domoci svého práva na spravedlivý důchod.Děkuji za radu.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Studium v Rusku a jeho zhodnocení při výpočtu českého důchodu

Moje odpověď vás zřejmě nepotěší, ale já považuji postup ČSSZ za správný. ČSSZ nemůže hodnotit dobu pojištění získanou v jiném státě, pokud nositel pojištění daného státu tuto dobu ČSSZ nepotvrdí.

Chybu v tomto případě na straně ČSSZ nevidím – ČSSZ nemůže za to, že ruská strana nemůže (nebo nechce) dobu studia vaší ženy potvrdit a na žádosti ČSSZ nereaguje.

Vhodný postup jste již zvolili – podali jste námitku proti rozhodnutí ČSSZ, se kterým nesouhlasíte. Pokud nebudete souhlasit s rozhodnutím o námitce, budete moci proti rozhodnutí o námitce podat žalobu k soudu.