Rusko: Od r. 1981 jsem v ČR. Jak se bude počítat ruská doba?

Otázka:

Dobrý den,
1. 7. 2015 dosáhnu důchodového věku (žena, rok narození 1954, jedno dítě) a zajímalo by mne, jak mne bude důchod vypočítán podle nově podepsané Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi ČR a Ruskou federaci.
Pocházím z Ruska a v České republice mám trvalý pobyt od roku 1981 (od roku 1992 občanství).
Mám odpracováno 32 let (od roku 1983), tím pádem splňuji dobu pojištění pro přiznání důchodu.
V Rusku mám vystudovanou střední a vysokou školu, v letech 1977-1981 jsem byla v Rusku zaměstnaná, mám na to všechna potvrzení. Mám jedno dítě, rok narození 1979.
Je mne celkem jasné jak mne bude vypočítán důchod za období 1983-2015.
Zajímalo by mne, jak to bude s obdobím v Rusku:
– bude jako v ČR počítáno s náhradní dobou pojištění za dobu studia?
– bude do odpracovaných let připočtena doba zaměstnání v Rusku?
– bude připočtena jako náhradní doba pojištění péče o dítě za období 1981-1983 kdy jsem měla trvalý pobyt v ČR?

Odpověď:

Rusko: Od r. 1981 jsem v ČR. Jak se bude počítat ruská doba?

Podle článku 30 odst. 3 smlouvy mezi Českou republikou a Ruskou federací o sociálním zabezpečení platí, že dobu před 1. 1. 2009 hodnotí vždy jen jeden stát (ČR/Rusko) a to ten, na jehož území jste měla ke dni 31. 12. 2008 trvalý pobyt. K tomuto datu jste měla trvalý pobyt na území ČR a všechnu dobu získanou do tohoto data bude hodnotit Česká republika, vč. doby získané v Rusku. Všechny doby získané v Rusku tedy budou hodnoceny jako české doby pojištění – to platí o všech třech vašich dotazech.

Česká republika vám tedy spočítá důchod za všechny doby pojištění získané od nástupu na střední školu v Rusku (jako byste nastoupila na střední školu v tehdejším Československu) – v rozsahu potvrzeném ruskou stranou. Stejně tak dobu péče o dítě do čtyř let věku bude hodnotit ČR. Z Ruska žádný důchod pobírat nebudete.