Studium v Rusku a jeho zhodnocení při výpočtu důchodu

Otázka:

Dobrý den, nebylo mi bez udání důvodu do výpočtu výše přiznaného starobního důchodu započítáno VŠ vzdělání absolvované na Moskevské státní univerzitě koncem 70. a začátkem 80. let, ačkoliv jsem doložila nostrifikační doložku vydanou tehdejším Ministerstvem školství ČSSR. Mám odpracováno celkem 43 let, požadovanou dobu pojištění splňuji. Jak dále postupovat? A jak velkou má roli délka studia a studium v zahraničí na VÝŠI důchodu?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Studium v Rusku a jeho zhodnocení při výpočtu důchodu

ČSSZ v tomto případě požaduje doložení rozhodnutí MŠMT, že studium v zahraničí je postaveno na roveň studiu v ČR (Československu). Zde jsou k tomuto tématu informace na stránkách MŠMT. Nostrifikace není totéž a pro účely sociálního pojištění ji není možné použít.

Zhodnocené studium v zahraniční má stejný vliv na výpočet důchodu jako studium v Česku. Po 18. roce věku se na 80 % v rozsahu prvních šesti let studia hodnotí jako náhradní doba pojištění.