Rusko a nárok na starobní důchod

Otázka:

Dobrý den,
jsem narozená v roce 1950, vychovala jedno dítě, pocházím z Ruska. V Rusku jsem odpracovala 22 let. Od roku 1995 bydlím i pracuju v ČR. Mám české občanství, sociální pojištění v České republice trvá necelých 19 let. Chtěla bych se zeptat, kdy budu mít nárok na starobní důchod?

Odpověď:

Rusko a nárok na starobní důchod

Mezi Českou republikou a Ruskem stále není v platnosti smlouva o vzájemném hodnocení dob pojištění – podle posledních informací by snad měla být oboustranně ratifikována během roku 2014.

Vzhledem k tomu, že výše uvedená smlouva není stále v platnosti, musíte na území ČR získat dobu pojištění uvedenou v článku o vzniku nároku na starobní důchod. K době pojištění v Rusku se nebude žádným způsobem přihlížet a bez splnění podmínky potřebné doby pojištění, vám starobní důchod nebude přiznán.

V současné době vám doporučuji o starobní důchod nežádat (stejně by vám nebyl přiznán) a vyčkat na ratifikaci smlouvy mezi Českou republikou a Ruskou federací.