Studium a zaměstnání v Rusku do roku 1995 a přiznání starobního důchodu

Otázka:

Dobry den.
Jsem žena nar. 14.05.1963
Trvaly pobyt v ČR mam od r. 1995. Pracuji a platím pojištěni tady taky od r.1995
Studovala jsem vysokou školu v Rusku od r.1980 do 1986. Pracovala jsem tam do r.1995.
Mam jedno dítě.
Budou mi započitáne 14 let práce v Rusku, když tenkrát Rusko bylo ještě smluvní cizinou?
Na dnešní den mam odpracováno 38 let.
Mam právo na důchod v ČR?
Děkuji za odpoved’.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Studium a zaměstnání v Rusku do roku 1995 a přiznání starobního důchodu

Podle smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Ruskem hodnotí dobu pojištění získanou před 1. 1. 2009 pouze jeden stát (ČR x Rusko) a to ten, na jehož území měl žadatel pobyt k 31. 12. 2008 (článek 30 odst. 3 této smlouvy). Vzhledem k tomu, že jste k 31. 12. 2008 měla trvalý pobyt v Česku, všechnu dobu pojištění získanou před tímto datem (vč. ruské doby) bude hodnotit a vyplácet za ni důchod pouze Česko. Dobu od 1. 1. 2009 hodnotí vždy ten stát, na jehož území byla získána (tedy opět Česko). Z Ruska tedy žádný důchod pobírat nebudete a za celou dobu vám bude důchod vyplácet Česko.