Hodnocení doby studia a péče o dítě v Rusku při výpočtu starobního důchodu

Otázka:

Dobrý den,
manželka žije od roku 1978 trvale v Československu / České republice, a odpracováno má 36 let- České občanství má od roku 1994. Syn, který se narodil v Rusku v roce 1978 je občanem Československa /České republiky od narození.
Před příjezdem do Československa byla manželka občankou tehdejšího SSSR, dnes Ruské federace.
V Rusku vystudovala střední školu a technickou VŠ – diplom z ruské VŠ jí byl uznán a nostrifikován ČVUT v roce 1983.

Na základě výše uvedeného Vás žádám o sdělení jak bude do výpočtu starobního důchodu manželce započítáno studium v Rusku a náhradní doba pojištění za narození syna.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Hodnocení doby studia a péče o dítě v Rusku při výpočtu starobního důchodu

Podle dvoustranné smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českem a Ruskem hodnotí všechny doby získané do 31. 12. 2008 jeden stát (ČR x Rusko) a to ten, na jehož území měl žadatel o důchod k tomuto datu trvalé bydliště (článek 30 smlouvy). Vzhledem k tomu, že k tomuto datu měla vaše žena trvalý pobyt na území Česka, bude všechnu dobu získanou před tímto datem hodnotit (a vyplacet za ni důchod) Česko a to včetně dob získaných v Rusku. Vámi jmenované doby tedy budou hodnoceny ve stejném rozsahu, jako by byly získány v Česku (Československu) – hodnocení studia máme popsáno zde, péče o dítě se hodnotí do 4 let věku dítěte.

Otázka doplněna:

Dobrý den pane Mařík,

děkuji za neuvěřitelně promptní odpověď a můj doplňující dotaz zní:
V souvislosti s dotazovanou problematikou (studium v Rusku, narození syna,.. a jejich zápočet do starobního důchodu) se táži:
Jaké dokumenty (kopie dokumentů ?) musí manželka předložit ČSSZ  k žádosti o starobní důchod, aby vše proběhlo jak uvádíte a bez zbytečných zdržení ?

Ještě jednou děkuji a jsem s pozdravem

Odpověď doplněna:

Péče o dítě se prokazuje rodným listem dítěte předloženým při podávání žádosti o důchod. Studium zase maturitním vysvědčením a diplomem z vysoké školy. Pokud máte nostrifikaci, předložte i tu.