Sirotčí důchod při ukončení studia VŠ v červenci

Otázka:

Dobrý den, pokud se ukončí studium VŠ v druhé polovině července (dejme tomu 20.7.), bude trvat nárok si ponechat sirotčí důchod, který přijde k 15. 7.? (nejedná se o státnicový ročník) Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Sirotčí důchod při ukončení studia VŠ v červenci

Aby měl sirotek nárok na sirotčí důchod, musí být nezaopatřeným dítětem. Tím (zjednodušeně) je, když ve věku do 26 let studuje. Vaši situaci pak řeší § 23 odst. 2 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb., které říká:

Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání se považuje také kalendářní měsíc, v němž dítě ukončilo studium na vysoké škole, a dále kalendářní měsíc následující po kalendářním měsíci, v němž dítě ukončilo studium na vysoké škole, pokud dítě po celý tento měsíc nevykonává výdělečnou činnost v rozsahu uvedeném v § 27 ani nepobírá podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Sirotčí důchod tedy v tomto případě bude náležet i v srpnu (srpnová splátka), ale pouze za předpokladu, že po celý kalendářní měsíc nebude vykonávána činnost zakládající účast na sociálním pojištění, ani nebude vyplácena podpora z úřadu práce. Červencová splátka bude náležet v každém případě.

Důvod ukončení studia není rozhodující.