Nárok na sirotčí důchod v době od ukončení studia do nástupu na jiné studium

Otázka:

Dobrý den, v červnu ukončím studium ve 2. ročníku VŠ. V září nastoupím znovu do 1. ročníku na stejnou fakultu a obor. Platí pro tento případ že „za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání se považuje také doba od ukončení studia na vysoké škole do dne, kdy se dítě stalo studentem téže nebo jiné vysoké školy, pokud studium na téže nebo jiné vysoké škole bezprostředně navazuje na ukončení studia na vysoké škole, nejdéle však doba tří kalendářních měsíců následujících po kalendářním měsíci, v němž dítě ukončilo studium na vysoké škole“? Tzn., budu mít od června do září nárok na sirotčí důchod?

Odpověď:

Nárok na sirotčí důchod v době od ukončení studia do nástupu na jiné studium

Ano, na sirotčí důchod budete mít nárok i za dobu prázdnin. Je však možné, že Česká správa sociálního zabezpečení výplatu sirotčího na prázdniny zastaví a výplatu zpětně uvolní až při doložení dalšího studia v září – tedy až bude doloženo splnění podmínky uvedené ve vámi citovaném paragrafu.