Sirotčí důchod a státnice v září

Otázka:

Dobrý den,

pobírám sirotčí důchod a studuji na vysoké škole. Studium na vysoké škole budu ukončovat v září roku 2015 (státní závěrečnou zkouškou). Červnový termín státnic jsem nemohla vykonat ze zdravotních důvodů. Můj dotaz se týká toho, do kdy mám nárok pobírat sirotčí důchod? Nikdo mi není schopný dát odpověď, a mám obavy jelikož jsem převzala srpnovou výplatu důchodu.

Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Sirotčí důchod a státnice v září

Rozhodující ve vašem případě je, zda jste i nadále vedena jako studentka vysoké školy – předpokládám, že stále ano, a v tom případě vám náleží sirtočí důchod, neboť jste i nadále nezaopatřeným dítětem.

Nárok na sirotčí důchod má nezaopatřené dítě, tím jste do 26 let, pokud studujete (mimo jiné) a podle § 23 odst. 2 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění se za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání považuje také kalendářní měsíc, v němž dítě ukončilo studium na vysoké škole, a dále kalendářní měsíc následující po kalendářním měsíci, v němž dítě ukončilo studium na vysoké škole, pokud dítě po celý tento měsíc nevykonává výdělečnou činnost v rozsahu uvedeném v § 27 ani nepobírá podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Z výše uvedeného vyplývá, že nárok na sirotčí důchod budete mít i v měsíci po ukončení studia za podmínky, že nebude celý měsíc na úřadu práce s podporou, příp. zaměstnaná v rozsahu zakládajícím účast na pojištění. Ukončení studia je třeba ČSSZ nahlásit.