Sirotčí důchod po ukončení vysoké školy

Otázka:

Dobrý den, chci se zeptat, zda když 15. května ukončím studium VŠ závěrečnou zkouškou, bude mi vyplacen v červnu ještě sirotčí důchod. Dle zákona o důch. pojištění se kalendářní měsíc následující po měsíci, ve kterém ukončím studium, považuje za za soustavnou přípravu na budoucí povolání, proto jsem předpokládala, že v červnu mi bude ještě vyplacen. Třikrát jsem však volala na ČSSZ a pokaždé se mi dostalo jiné odpovědi. První odpověď zněla, že nemám nárok ani na výplatu v květnu, neboť výplatní termín mám 16. a závěrečnou zkoušku mám vykonat 15. května. Podle druhé odpovědi mám nárok  jen na výplatu v květnu, protože mám prý nárok pouze na jednu výplatu po ukončení studia, a podle poslední odpovědi mám nárok i na výplatu v červnu, pokud nebudu výdělečně činná (výplatní termíny jsou prý irelevantní). Jsem z toho hodně zmatená, je to můj jediný příjem a já nyní nevím, kdy mi sirotčí důchod vyplacen naposledy. Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Sirotčí důchod po ukončení vysoké školy

Nárok na sirotčí důchod má nezaopatřené dítě. Nezaopatřeným dítětem je mimo jiné dítě, které se soustavně připravuje na budoucí povolání. Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání se považuje také kalendářní měsíc němž dítě ukončilo studium na vysoké škole, a dále kalendářní měsíc následující po kalendářním měsíci, v němž dítě ukončilo studium na vysoké škole, pokud dítě po celý tento měsíc nevykonává výdělečnou činnost ani nepobírá podporu v nezaměstnanosti.

Nezaopatřeným dítětem tedy budete jak v květnu tak i v červnu a sirotčí důchod vám bude náležet po oba měsíce.