Je výše sirotčího důchodu při obnově stejná?

Otázka:

Dobrý den,
nezaniká mi nárok na sirotčí důchod v případě bezprostředního nenavázání z bakalářského na magisterský obor? Prodlužuji o semestr, státnice budou někdy v únoru (nahlášen konec studia ve formuláři čssz), pak bych neměl být jeden semestr student do dalšího nového akademického roku, který začíná v říjnu. Výše částky sirotčího důchodu po obnovení je stále stejná? Obecně nevznikne tak jaká změna, kterou bych si měl pohlídat, případně něco, co by mi mohl sirotčí důchodu „pokazit, snížit“? Status studenta získám zápis na VŠ, to znamená pokud by byl zápis v červenci, tak nestudentem jsem od března do července? Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Je výše sirotčího důchodu při obnově stejná?

Vaši situaci řeší § 23 odst. 2 písm. c) zákona č. 155/1995 Sb. následovně:

Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání se považuje také doba od ukončení studia na vysoké škole do dne, kdy se dítě stalo studentem téže nebo jiné vysoké školy, pokud studium na téže nebo jiné vysoké škole bezprostředně navazuje na ukončení studia na vysoké škole, nejdéle však doba tří kalendářních měsíců následujících po kalendářním měsíci, v němž dítě ukončilo studium na vysoké škole.

Abyste měl nárok na nepřetržité trvání nároku na sirotčí důchod, musel byste zápis stihnout do tří měsíců, což se vám zřejmě nepodaří. Výše sirotčího důchodu bude při obnově stejná a nárok na jeho opětovné přiznání budete mít ode dne zápisu na vysoké škole.

Pokud studium zakončíte v únoru, budete mít nárok na sirotčí důchod i za březen (pokud nebudete výdělečně činný v rozsahu zakládajícím účast na sociálním pojištění, ani nebudete pobírat podporu z ÚP) – § 23 odst. 2 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb.

Otázka doplněna:

Dobrý den,
v otázce: Je výše sirotčího důchodu při obnově stejná? Nerozumím části „pokud nebudete výdělečně činný v rozsahu zakládajícím účast na sociálním pojištění.“. Při studiu pracuji, to znamená, že bych neměl nárok na důchod za březen, když studium bude ukončené v únoru? Nebo záleží na typu smlouvy DPP, DPČ? Případně výše mzdy?

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Abyste měl nárok na sirotčí důchod i za březen, nesmíte vykonávat činnost, ze které se odvádí sociální pojištění (zjednodušeně, přesná formulace je výše). U dohody o provedení práce se sociální pojištění odvádí od výdělku vyššího než 10.000 Kč, u dohody o pracovní činnosti pak u výdělku vyššího než 2.499 Kč.