Sirotčí důchod při studiu posledního ročníku vysoké školy

Otázka:

Dobrý den, dnes mi přišel poštou od ČSSZ dotazník, který mám potvrdit na studijním oddělení. Studuji na lékařské fakultě, nyní jsem v 5. ročníku. V září tohoto roku mi bude 26 let. Bude mi od 08.2015 zastaveno vyplácení sirotčího důchodu, nebo bude studium posledního ročníku považováno za skutečnost opravňující k prodloužení výplaty? Děkuji.

Odpověď:

Sirotčí důchod při studiu posledního ročníku vysoké školy

Nejsem si zcela jistý, jak vaši otázku myslíte, ale sirotčí důchod náleží pouze nezaopatřenému dítěti a nezaopatřeným dítětem můžete být nejdéle do 26. narozenin. Po 26. narozeninách vám již sirotčí důchod nebude náležet.

Do kdy je nárok na sirotčí důchod při ukončení vysokoškolského studia (před 26. rokem), máme popsáno v článku o sirotčím důchodu následovně:

Nárok na sirotčí důchod má sirotek – student vysoké školy za kalendářní měsíc, v němž ukončil studium na vysoké škole, a dále za kalendářní měsíc následující po kalendářním měsíci, v němž sirotek ukončil studium na vysoké škole, pokud po celý tento měsíc nevykonával výdělečnou činnost, ze které je odváděno sociální pojištění, ani nepobíral podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

To, zda ČSSZ nebude požadovat ještě jedno potvrzení o studiu, není možné předjímat, protože ČSSZ v tomto směru postupuje dost individuálně.