Pracuji na HPP a v dubnu skončím vysokou školu. Náleží mi sirotčí důchod za duben?

Otázka:

Dobrý den. Od začátku ledna mám smlouvu na HPP a jsem tedy zaměstnán na plný úvazek. Zároveň mi však běží prezenční studium na vysoké škole a pobírám tedy sirotčí důchod. Aby mi však zbytečně neubíhaly dny studia na VŠ, které hradí stát, nejspíš studium v dubnu ukončím. Chci se tedy zeptat: pokud studium ukončím v dubnu, bude mi ještě za tento měsíc náležet sirotčí důchod, nebo dubnový důchod budu muset po ukončení studia vrátit? Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Pracuji na HPP a v dubnu skončím vysokou školu. Náleží mi sirotčí důchod za duben?

Abyste měl nárok na sirotčí důchod, musíte být nezaopatřeným dítětem, tj. musíte studovat (zjednodušeně). Odpověď na váš dotaz pak nejdeme v § 23 odst. 2 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb., podle kterého:

Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání se považuje také kalendářní měsíc, v němž dítě ukončilo studium na vysoké škole, a dále kalendářní měsíc následující po kalendářním měsíci, v němž dítě ukončilo studium na vysoké škole, pokud dítě po celý tento měsíc nevykonává výdělečnou činnost v rozsahu uvedeném v § 27 ani nepobírá podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud při výkonu činnosti zakládající účast na sociálním pojištění (což je váš případ) ukončíte studium kdykoliv během dubna, bude vám ještě v dubnu sirotčí důchod náležet. V květnu by vám sirotčí důchod náležel pouze v případě, že byste nevykonával výdělečnou činnost zakládající účast na pojištění (ani nepobíral podporu). Důvod skončení studia není podstatný.

Pokud by ČSSZ rozhodla jinak (tj. chtěla by vrátit i dubnový důchod), doporučuji proti takovému rozhodnutí podat námitky. Ukončení studia jste povinen ČSSZ do osmi dnů nahlásit – § 50 odst. 1 zákona č. 582/1991 Sb.