Sirotčí důchod po ukončení studia na vysoké škole

Otázka:

Dobrý den,
úpěšně jsem složila státní magisterskou zkoušku v květnu a dne 15. 6. nastupuji do zaměstnání. Výplata sirotčího důchodu mi přijde 19. 6. Náleží mi tento sirotčí důchod nebo již ho budu muset vrátit celý nebo polovinu? Svou první výplatu dostanu přeci jenom až 15. 7. Zajímá mě, jestli mi jeho výplata za období od 19. 6 – 20. 7. bude náležet. Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Sirotčí důchod po ukončení studia na vysoké škole

Dovolím si citovat z článku o sirotčím důchodu:

Nárok na sirotčí důchod má sirotek – student vysoké školy za kalendářní měsíc, v němž ukončil studium na vysoké škole, a dále za kalendářní měsíc následující po kalendářním měsíci, v němž sirotek ukončil studium na vysoké škole, pokud po celý tento měsíc nevykonával výdělečnou činnost, ze které je odváděno sociální pojištění, ani nepobíral podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Vzhledem k tomu, že vaše výdělečná činnost v červnu nebude trvat celý kalendářní měsíc, bude vám náležet i celá červnová splátka důchodu. Poměrná část důchodu se nevrací – § 56 odst. 1 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb.

Otázka doplněna:

Dobrý den,

velice Vám děkuji, je to potěšující zpráva. Nicméně úřednicí mi bylo řečeno něco úplně jiného.

Řekla mi,  že když  15. 6. 2017 vstupuji do pracovního poměru, tak mi výplata nenáleží a budu muset peníze vrátit. Neřekla mi nic o tom, kdy finanční prostředky budu muset vrátit, jestli na druhý den nebo za měsíc. A když jsem ji řekla, že dostanu výplatu až 15. 7. , že budu bez peněz, tak mi na to odpověděla, že to není nic neobvyklého, že je to standardní postup. Kdo teda říká pravdu?

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Nárok na sirotčí důchod má nezaopatřené dítě (§ 52 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb.). Tím jste mimo jiné v případě, že ve věku do 26 let studujete, tj. soustavně se připravujete na budoucí povolání (§ 20 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb.). Za soustavnou přípravu na budoucí povolání se poté považuje i mou výše uvedená doba (§ 23 odst. 2 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb.).

Důležité je, co říká zákon. Pokud by vám ČSSZ zastavila výplatu důchodu dříve (to už se ale nestane), nárokujte červnovou výplatu v souladu s výše uvedenými ustanoveními důchodového zákona.