Pobírám vdovský důchod. Musím žádat znovu, když ho mám mít trvale?

Otázka:

Dobrý den,
mám ještě jednu doplňující otázku. Vše proběhlo ,tak jak jste napsal. Vdovský důchod mi byl opravdu přiznám od doby (11.6.2018 ), kdy byl otci, o kterého pečuji , přiznám příspěvek na péči II.stupně. V rozhodnutí mám uvedeno, že mi vdovský důchod náleži pro splnění podmínky péče o osobu blízkou, žijící ve společné domácnosti, svého rodiče, závislého na péči jiné osoby ve stupni II .

Od července 2018 tedy dle zákona jsem e) dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

Musím tedy podat znovu žádost o přiznání vdovského důchodu na trvalo ?

Moc Vám děkuji s pozdravem

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Pobírám vdovský důchod. Musím žádat znovu, když ho mám mít trvale?

Ne, novou žádost o vdovský důchod už uplatňovat nemusíte. Pokud jste v průběhu plnění jedné podmínky splnila „věkovou podmínku“ pro trvalý nárok na vdovský důchod, nová žádost se neuplatňuje – automaticky se přihlíží ke splnění této nové podmínky.