Budu mít nárok na obnovu vdovského důchodu, kdybych se stala částečně invalidní?

Otázka:

Ovdověla jsem v 2014, manžel r.56 v té době pobíral dlouhodobě částečný inv. důchod. Já r.62 pobírám vdovský důchod jelikož dítě studuje, měla bych nárok na obnovu vdovského.důchodu kdybych se stala i částečně invalidní?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Budu mít nárok na obnovu vdovského důchodu, kdybych se stala částečně invalidní?

Podmínky pro obnovu vdovského důchodu jsou popsány v tomto článku. Z článku cituji:

Nárok na vdovský důchod vznikne znovu, jestliže je splněna některá z níže uvedených podmínek do dvou let od předchozího zániku nároku na vdovský důchod.

Vdova má nárok na obnovení vdovského důchodu, jestliže:
a) pečuje o nezaopatřené dítě*,
b) pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)*,
c) pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
d) je plně invalidní (invalidní ve třetím stupni), nebo
e) dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

Stát se invalidní v I. nebo II. stupni invalidity tedy nestačí – pro nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu byste se musela do dvou let od jeho odejmutí stát invalidní ve III. stupni invalidity.