Opětovné přiznání vdovského důchodu, žena 1957, muž zemřel 2012

Otázka:

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, jestli moji mamince bude obnoven vdovský důchod po tátovi, který zemřel loni v říjnu. Zatím dostává vdovský důchod do října.

Maminka je narozena 28. 9. 1957. Vychovala 3 děti, všichni jsme už dospělí.
Táta umřel 9. 10. 2012.

Maminka má 3 roky před důchodem a nevíme jestli se vdovský důchod znovu obnoví.

Předem děkuji za informace.

Odpověď:

Opětovné přiznání vdovského důchodu, žena 1957, muž zemřel 2012

Vaše maminka musí do dvou let od zastavení výplaty vdovského důchodu splnit některou z podmínek stanovených zákonem:

(1) Vdovský důchod náleží po dobu jednoho roku od smrti manžela.

(2) Po uplynutí doby uvedené v odstavci 1 má vdova nárok na vdovský důchod, jestliže

a) pečuje o nezaopatřené dítě,

b) pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)5c),

c) pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)5c),

d) je invalidní ve třetím stupni, nebo

e) dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

(3) (…)

(4) Nárok na vdovský důchod vznikne znovu, jestliže se splní některá z podmínek uvedených v odstavci 2 do dvou roků po zániku dřívějšího nároku na vdovský důchod.

Tzv. věkovou podmínku (bod e) vaše maminka nesplní, protože věku o čtyři roky nižšího než je důchodový věk muže stejného data narození, dosáhne až 28. 1. 2017. Od zastavení výplaty vdovského důchodu do tohoto data uplyne doba delší, než jsou dva roky a proto jí nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu z tohoto důvodu nevznikne.