Opětovné přiznání vdovského důchodu při úmrtí v roce 2012

Otázka:

Dobrý den. Otec zemřel 6. 6. 2012. Ve věku nedožitých 56 let. Matka pobírala rok vdovský důchod, datum narození 13. 3. 1958, 3 děti. Má dál nárok na vdovský důchod nebo ne? Děkuji.

Odpověď:

Opětovné přiznání vdovského důchodu při úmrtí v roce 2012

Nárok na vdovský důchod v řeší § 50 zákona o důchodovém pojištění následovně?:

§ 50

(1) Vdovský důchod náleží po dobu jednoho roku od smrti manžela.

(2) Po uplynutí doby uvedené v odstavci 1 má vdova nárok na vdovský důchod, jestliže

a) pečuje o nezaopatřené dítě,

b) pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)5c),

c) pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)5c),

d) je invalidní ve třetím stupni, nebo

e) dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

(3) (…) pozn.: není pro vás důležitý

(4) Nárok na vdovský důchod vznikne znovu, jestliže se splní některá z podmínek uvedených v odstavci 2 do dvou roků po zániku dřívějšího nároku na vdovský důchod.

Vaše matka tedy musí do dvou let od zastavení výplaty vdovského důchodu splnit některou z výše uvedených podmínek a) až e). Tzv. věkovou podmínku uvedenou v bodě e) však vaše matka nesplňuje, protože do dosažení jejího důchodového věku 13. 11. 2017 uběhnou od zastavení výplaty vdovského důchodu více než dva roky.

Pokud vaše matka žádnou z výše uvedených podmínek do dvou let nesplní, nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu jí již nikdy nevznikne.