Opětovné přiznání vdovského důchodu – žena narozená 1956, muž zemřel 2013

Otázka:

Dobrý den, 5. 4. 2013 mi zemřel manžel ročník 1955 a já mám vdovský důchod na rok. Kdy si mohu znovu požádat, když jsem narozená 4. 8. 1956 a mám vychované dvě děti? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Opětovné přiznání vdovského důchodu – žena narozená 1956, muž zemřel 2013

Vdovský důchod náleží po dobu jednoho roku od smrti manžela. Po uplynutí této doby má vdova nárok na vdovský důchod, jestliže

a) pečuje o nezaopatřené dítě,

b) pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)5c),

c) pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)5c),

d) je invalidní ve třetím stupni, nebo

e) dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

Výše uvedené podmínky je také možno splnit do dvou let o zastavení výplaty vdovského důchodu. Nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu vám vznikne dne 4. 2. 2016. Pokud byste byla mladší o pouhé dva měsíce a dva dny, tak by vám, vzhledem ke zpřísněným podmínkám pro přiznávání vdovských důchodů, nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu již nikdy nevznikl. Nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu můžete mít i dříve, pokud splníte jinou z výše uvedených zákonných podmínek – a) až d).