Opětovné přiznání vdovského důchodu, žena narozená 1959, muž zemřel 2010

Otázka:

Chtěla bych se zeptat jestli budu mít nárok na obnovení vdovského důchodu. Manžel zemřel 18. 10. 2010, já jsem se narodila 11. 3. 1959 a mám tři děti. Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Opětovné přiznání vdovského důchodu, žena narozená 1959, muž zemřel 2010

Aby měla žena nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu, musí do pěti let (mimo bodu a.) od zastavení výplaty vdovského důchodu splnit některou z těchto podmínek:

a) pečuje o nezaopatřené dítě,

b) pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),

c) pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),

d) je invalidní ve třetím stupni, nebo

e) dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

Tzv. věkovou podmínku (bod e) bohužel nesplníte, protože věku o 4 roky nižšího než je důchodový věk muže stejného data narození, dosáhnete až 11. 3. 2019, což je za více než 5 let od zastavení výplaty vdovského důchodu (předpokládám, že vdovský důchod jste pobírala jeden rok od smrti manžela). Pokud žádnou z podmínek uvedených v bodech a) až d) do 5 let od zastavení vdovského důchodu nesplníte, nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu vám již nikdy nevznikne.