Obnova vdovského důchodu. Muž zemřel 1999, žena od roku 2012 invalidní

Otázka:

Dobrý den, mám dotaz. V roce 1999 jsem ovdověla a vdovský důchod jsem pobírala do roku 2000. Od roku 2012 mám plný invalidní důchod. Mám nárok na vdovský důchod? Děkuji.

Odpověď:

Obnova vdovského důchodu. Muž zemřel 1999, žena od roku 2012 invalidní

Abyste měla nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu, musela byste do pěti let od původního zániku nároku na vdovský důchod splnit některou z níže uvedených podmínek:

Vdova má nárok na obnovení vdovského důchodu, jestliže:
a) pečuje o nezaopatřené dítě,
b) pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
c) pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
d) je plně invalidní (invalidní ve třetím stupni), nebo
e) dosáhla věku 55 let nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

Vy jste se sice stala invalidní, ale po více než pěti letech od zániku nároku na vdovský důchod. Z tohoto důvodu vám nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu nevznikl.