Obnova vdovského důchodu. Žena narozená 1954, muž zemřel 2002

Otázka:

Dobrý den, mám dotaz, zda vzniká nárok na obnovení vdovského důchodu? Manžel zemřel 13. prosince 2002 a byl ročník 1954, já jsem narozená 21. 4. 1957, mám dvě děti. Od roku 2010 jsem v invalidním důchodě, dne 21. 12. 2014 zvažuji, že půjdu do předčasného důchodu o 3 roky dříve. Vznikne mi současně nárok na vdovský důchod?
Děkuji.

Odpověď:

Obnova vdovského důchodu. Žena narozená 1954, muž zemřel 2002

Bohužel jste neuvedla, do kdy jste vdovský důchod pobírala – předpokládám tedy, že pouze jeden rok po smrti manžela. Ve vašem případě se na vás pro obnovu vdovského důchodu vztahují následující podmínky:

Nárok na vdovský důchod vznikne znovu, jestliže je splněna některá z níže uvedených podmínek do pěti let po zániku dřívějšího nároku na vdovský důchod.

Vdova má nárok na obnovení vdovského důchodu, jestliže:

a) pečuje o nezaopatřené dítě,

b) pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),

c) pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),

d) je plně invalidní (invalidní ve třetím stupni), nebo

e) dosáhla věku 55 let nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

Pokud jste žádnou z výše uvedených podmínek nesplnila do pěti let od zastavení výplaty vdovského důchodu, nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu vám již nevznikne. Věkovou podmínku uvedenou v bodě e) jste nesplnila, protože mezi zastavením výplaty vdovského důchodu a vašimi 55 lety uplynulo více než pět let.