Obnova vdovského důchodu. Žena narozená 1951, muž zemřel v roce 2003.

Otázka:

Dobrý den, chtěla bych se zeptat na vdovský důchod, ať už konečně mám v tom jasno. Manžel zemřel 16. 2. 2003, ročník 1951, mě v té době bylo 47 let, ročník 1956. Pobírala jsem rok vdovský důchod. Mám nárok si zažádat o vdovský důchod, když už jsem sama ve starobním důchodu? Nevdala jsem se, děkuji za případnou odpověď.

Odpověď:

Obnova vdovského důchodu. Žena narozená 1951, muž zemřel v roce 2003.

Nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu byste měla, pokud byste do pěti let od jeho předchozího odejmutí (ve vašem případě tedy do šesti let od úmrtí manžela) splnila některou z následujících podmínek:

Vdova má nárok na obnovení vdovského důchodu, jestliže:
a) pečuje o nezaopatřené dítě,
b) pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
c) pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
d) je plně invalidní (invalidní ve třetím stupni), nebo
e) dosáhla věku 55 let nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

Dítětem podle výše uvedených písmen a) a b) se rozumí dítě, které má po zemřelém nárok na sirotčí důchod, a dítě, které bylo v rodině zemřelého vychováváno, jde-li o vlastní (osvojené) dítě vdovy nebo bylo-li dítě aspoň jedním z nich převzato do dne smrti manžela do trvalé péče nahrazující péči rodičů.

Zda jste splnila některou z podmínek v bodech a) až d) nevím, ale předpokládám, že nikoliv. Podmínku uvedenou v bodě e) jste nesplnila, neboť 55 let vám bylo za více než pět let od odejmutí vdovského důchodu. Z tohoto důvodu vám nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu nevznikl.