Obnova vdovského důchodu. Žena narozená 1956, muž zemřel 2004

Otázka:

Žena narozena 7.4.1956 vychovala 2 děti, manžel zemřel 5.4.2004. Vdovský důchod jsem pobírala jeden rok. Mám nárok na obnovu vdovského důchodu?

Odpověď:

Obnova vdovského důchodu. Žena narozená 1956, muž zemřel 2004

Aby vám vznikl nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu, musela byste do pěti let od jeho zastavení (ve vašem případě do 6 let od úmrtní manžela) splnit některou z níže uvedených podmínek:

Vdova má nárok na obnovení vdovského důchodu, jestliže:

a) pečuje o nezaopatřené dítě,

b) pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),

c) pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),

d) je plně invalidní (invalidní ve třetím stupni), nebo

e) dosáhla věku 55 let nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

Předpokládám, že podmínky v bodech a) až d) jste nesplnila. Věkovou podmínku v bodě e) jste nesplnila určitě, protože vdovský důchod jste pobírala pouze do dubna 2005 a 55 let vám bylo až v dubnu 2011, tedy za šest let. Nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu vám již nevznikne.