Nárok na obnovu vdovského důchodu při úmrtí od r. 2012, žena narozená 1960

Otázka:

Dobrý den, mám tři děti, narozena 17. 9. 1960. Manžel zemřel loni, 2. 5. 2012. Právě mi skončilo pobírání vdovského důchodu. Mám nárok na obnovu vdovského důchodu? Kdy o něj mohu požádat? Děkuji moc za jakoukoli informaci.

Odpověď:

Nárok na obnovu vdovského důchodu při úmrtí od r. 2012, žena narozená 1960

Nárok na obnovu výplaty vdovského důchodu byste měla jedině případě, že byste do dvou let let od nynějšího zastavení výplaty vdovského důchodu splnila některou ze zákonem stanovených podmínek:

Po uplynutí doby uvedené v odstavci 1 má vdova nárok na vdovský důchod, jestliže

a) pečuje o nezaopatřené dítě,

b) pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)5c),

c) pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)5c),

d) je invalidní ve třetím stupni, nebo

e) dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

Podmínku uvedenou pod bodem e) nesplníte. Jedinou možností je do dvou let splnit jednu z podmínek uvedených v bodech a) až d).