Obnova vdovského důchodu. Žena narozená 1958, muž zemřel 1995

Otázka:

Prosím o odpověď. Jsem ročník 1958, manžel roč. 1955 (poživatel čid), zemřel v roce 1995. Mám se pokusit požádat o obnovu vdovského důchodu? Děkuji za odpověď.

Na výzvu otázka doplněna:

Doplňuji. Manžel nar. duben 1955 – úmrtí duben 1995. Čid pobíral asi od roku 1989 -1995.
Narození moje březen 1958. Vdovský důchod jsem pobírala 1 rok od úmrtí.
2 děti:

– 1 dítě – sirotčí důchod – 1995 – do r. 1998
– 2 dítě – sirotčí důchod – 1995 – do r. 2001

Odpověď:

Obnova vdovského důchodu. Žena narozená 1958, muž zemřel 1995

Pokud jedno z vašich dětí pobíralo sirotčí důchod až do roku 2001, jistě jste pobírala vdovský důchod také do tohoto data.

Abyste měla nárok na trvalé přiznání vdovského důchodu, musela byste při dvou vychovaných dětech pobírat vdovský důchod až do svých 45 narozenin, tj. do března 2003. To jste nesplnila.

Aby vám vznikl nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu, musela byste do 5 let od zániku nároku na tento důchod (tj. od r. 2001), splnit některou z těchto podmínek:

Vdova má nárok na obnovení vdovského důchodu, jestliže:
a) pečuje o nezaopatřené dítě,
b) pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
c) pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
d) je plně invalidní (invalidní ve třetím stupni), nebo
e) dosáhla věku 55 let nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

Pokud jste žádnou z výše uvedených podmínek do pěti let od odejmutí vdovského důchodu nesplnila, nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu vám již nikdy nevznikne. Věkovou podmínku (bod e) jste nesplnila určitě, protože 55 let vám bylo až v roce 2013.