Obnova vdovského důchodu. Žena narozená 1960, muž zemřel 1988

Otázka:

Dobrý den, jsem ročník 1960, manžel zemřel 2. 12. 1988. Mám 1 dospělou dceru, ročník 1984. Budu mít nárok na obnovený vdovský důchod? Vdovský důchod jsem pobírala do června 2007, kdy dcera dostudovala VŠ.

Odpověď:

Obnova vdovského důchodu. Žena narozená 1960, muž zemřel 1988

Aby vám vznikl nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu, musela byste do 5 let od zániku nároku na tento důchod (tj. od r. 2012), splnit některou z těchto podmínek:

Vdova má nárok na obnovení vdovského důchodu, jestliže:
a) pečuje o nezaopatřené dítě,
b) pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
c) pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
d) je plně invalidní (invalidní ve třetím stupni), nebo
e) dosáhla věku 55 let nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

Pokud jste žádnou z výše uvedených podmínek do pěti let od odejmutí vdovského důchodu nesplnila, nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu vám již nikdy nevznikne.

Vzhledem k tomu, že vám byl důchod přiznán za “starého důchodového zákona” (zákon č. 100/1988 Sb.), platilo by pro vás, že byste vdovský důchod měla přiznán trvale, pokud byste ho pobírala do svých 50 let. Tuto podmínku jste však nesplnila.