Je nějaká možnost, abych po roce od úmrtí manžela dále pobírala vdovský důchod?

Otázka:

Dobrý den, před rokem mi zemřel manžel.Vdovecký důchod jsem pobírala rok. S manželem jsem postavili dům na hypotéku. Dokud jsem po manželovy pobírala vdovský zvládala jsem splácet. Není nějaká možnost aby vdovský důchod zůstal? Je mi 30 let manžel zemřel v 29 letech, děti jsme neměli.
Děkuji za odpověď

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Je nějaká možnost, abych po roce od úmrtí manžela dále pobírala vdovský důchod?

Za jakých podmínek vzniká po uplynutí jednoho roku od smrti manžela nárok na vdovský důchod popisuji v článku o obnově vdovského důchodu. Pokud žádnou z následujících podmínek do dvou let od odejmutí vdovského důchodu nesplníte, nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu již mít nikdy nebudete:

Vdova má nárok na obnovení vdovského důchodu, jestliže:
a) pečuje o nezaopatřené dítě*,
b) pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)*,
c) pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
d) je plně invalidní (invalidní ve třetím stupni), nebo
e) dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

* Dítětem podle výše uvedených písmen a) a b) se rozumí dítě, které má po zemřelém nárok na sirotčí důchod, a dítě, které bylo v rodině zemřelého vychováváno, jde-li o vlastní (osvojené) dítě vdovy nebo bylo-li dítě aspoň jedním z nich převzato do dne smrti manžela do trvalé péče nahrazující péči rodičů.

Trvání nárok na vdovský důchod je podmíněno pouze výše uvedenými kritérii, žádné jiné se nesledují.