Budu po ukončení studia dětí nadále pobírat vdovský důchod?

Otázka:

Dobrý den, jsem narozena v r. 1972, manžel nar. v r. 1978 zemřel v r. 2008. Mám dvě děti z manželství, nar. 1997 a 1998, na které pobírám sirotčí důchod a já osobně důchod vdovský. Chtěla jsem se zeptat, jestli mi i po ukončení studií mých synů, zůstane nárok na výplatu vdovského důchodu či nikoliv?
Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Budu po ukončení studia dětí nadále pobírat vdovský důchod?

Nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu máme podrobně popsán v článku Vdovský důchod – kdy má vdova nárok na obnovení vdovského důvodu?

Vás s týkají následující podmínky:

Po uplynutí jednoho roku od smrti manžela má vdova nárok na vdovský důchod, jestliže:

a) pečuje o nezaopatřené dítě,

b) pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),

c) pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),

d) je plně invalidní (invalidní ve třetím stupni), nebo

e) dosáhla věku 55 let nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

Nyní máte nárok na vdovský důchod z důvodu péče o nezaopatřené dítě (bod a). Pokud vaše děti dostudují a vy tedy již nebudete pečovat o nezaopatřené dítě (musí jít do dítě, které po zemřelé pobírá sirotčí důchod), budete muset pro další nárok na vdovský důchod splnit jinou z výše uvedených podmínek. Jestliže žádnou z ostatních podmínek nesplníte do 5 let od zastavení vdovského důchodu, nárok na opětovné přiznání vdovského důchod vám již nikdy nevznikne.

Pokud alespoň jeden z vašich synů bude studovat do vašich 50 let, vznikne vám nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu v 55 letech (bod e).