Vyplácí se sirotčí důchod, kdybych chodila na soukromou vysokou školu?

Otázka:

Dobrý den,
chci se zeptat. Je mi 25 let a před dvěma měsíci jsem se vdala. Na odvolací řízení jsem se dostala na studium a chci se tedy zeptat, zda mi bude důchod sirotčí dál vyplácen do 26 let, i když jsem vdaná a zda se mi vrátí zpětně, když jsem ho přes prázdniny nedostávala a zda mi zpětně náleží, i když teď začínám studium z Bc na Mgr.? A dále, zda má nárok na vdovský důchod i má matka, když jsem se vdala? Dosud ho pobírala. A ještě dotaz, vyplácí se sirotčí důchod, kdybych chodila na soukromou vysokou školu? Teď tedy nastupuji na státní, ale jen ze zvědavosti se ptám. Děkuji předem za Vaši odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Vyplácí se sirotčí důchod, kdybych chodila na soukromou vysokou školu?

Ke studiu na soukromé vysoké škole je možné přihlížet, pouze pokud je zapsána v rejstříku vysokých škol MŠMT.

Prázdninám se podrobně věnuji v základním článku o sirotčím důchodu, kde je uvedeno:

Sirotčí důchod po vykonání závěrečné zkoušky na vysoké škole

Nárok na sirotčí důchod má sirotek – student vysoké školy za kalendářní měsíc, v němž ukončil studium na vysoké škole, a dále za kalendářní měsíc následující po kalendářním měsíci, v němž sirotek ukončil studium na vysoké škole, pokud po celý tento měsíc nevykonával výdělečnou činnost, ze které je odváděno sociální pojištění, ani nepobíral podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. Tato podmínka se nepoužije v případě, že sirotek bude nadále pokračovat v bezprostředně navazujícím denním studiu na téže nebo jiné vysoké škole – sirotčí důchod pak náleží po celé prázdniny i při výkonu výdělečné činnosti zakládající účast na pojištění. V případě navazující studia lze tímto způsobem “pokrýt” nejdéle doba tří kalendářních měsíců následujících po kalendářním měsíci, v němž dítě ukončilo studium na vysoké škole.

Po doložení navazujícího studia vám bude sirotčí (i vdovský) důchod doplacen.

Ostatní dotazy byly v důchodové poradně v minulosti již několikrát probrány.
Sirotčí a vdovský důchod po svatbě:
https://poradna.naseduchody.cz/svatba-a-narok-na-sirotci-duchod/
https://poradna.naseduchody.cz/vdovsky-duchod-a-snatek-sirotka/