Jaké předpisy řeší pro výpočet důchodu hrubou mzdu z let 1986 až 1995?

Otázka:

V zákoně se píše:

(3) Vyměřovacím základem pojištěnce za dobu po 31. prosinci 1995 je vyměřovací základ pro stanovení pojistného podle zvláštního zákona17) a za dobu před 1. lednem 1996 hrubý výdělek stanovený pro účely důchodového zabezpečení podle předpisů platných před 1. lednem 1996.

Podle jakého předpisu mám postupovat v období 1.1.1986 – 1.1.1996 ?

Děkuji za odpověď

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jaké předpisy řeší pro výpočet důchodu hrubou mzdu z let 1986 až 1995?

Jedná se o zákon č. 100/1988 Sb., o sociální zabezpečení, ve znění účinném k 31. 12. 1995 (ke stažení v .pdf zde) a vyhláška č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, také ve znění účinném k 31. 12. 1995 (ke stažení v .pdf zde).

V § 12 odst. 2 zákona č. 100/1988 Sb. ve znění účinném k 31. 12. 1995 se uvádí:

Hrubými výdělky před 1. lednem 1993 jsou výdělky podléhající dani ze mzdy bez odečtení této daně. Hrubými výdělky po 31. prosinci 1992 jsou příjmy započitatelné podle zvláštního zákona do vyměřovacího základu pro stanovení pojistného na sociální zabezpečení, a to před odečtením daně z příjmů a nesnížené o pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění. Prováděcí předpis stanoví, co je hrubým výdělkem občana, jehož výdělek nepodléhá dani, které další příjmy jsou započitatelné do hrubých výdělků a v kterých případech je hrubým výdělkem pevně stanovená částka a jaká je její výše.

“Další příjmy”, které se z let 1986 až 1995 hodnotí jako hrubý výdělek, dále řeší především §§ 11 a 11a výše uvedené vyhlášky.