Stipendijní pobyt v zahraničí jako vyloučená doba

Otázka:

Dobrý den,
v roce 1988 jsem absolvovala stipendijní pobyt v zahraničí po dobu 178 dní. V této době jsem u svého zaměstnavatele neměla žádný příjem.
Je možné tuto dobu označit v evidenčním listu jako vyloučenou?
Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Stipendijní pobyt v zahraničí jako vyloučená doba

Podle § 16 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění, jsou vyloučenými dobami před 1. lednem 1996 doby, které se podle předpisů platných před tímto dnem vylučovaly při zjišťování hrubých výdělků pro účely výpočtu průměrného měsíčního výdělku, doby, v nichž byl pojištěnec účasten důchodového pojištění nebo zabezpečení podle předpisů platných před tímto dnem. V § 12 odst. 7 vyhlášky č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění účinném do 31. 12. 1995 se pak uvádí:

Z kalendářního roku se vylučují
a) náhradní doby,
b) doby pracovního volna bez náhrady příjmu účastníků studia při zaměstnání a kombinovaného studia,
c) doby soustavné přípravy na budoucí povolání,
d) doby, po které byl poskytován vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství,
e) doby zaměstnání v cizině, nejde-li o pracovníky v zahraničí a o doby započtené podle § 10,
f) doby výkonu civilní služby.

Domnívám se, že v tomto případě by se mělo postupovat podle výše uvedené §. V případě studia v zahraničí je třeba, aby byl student ke studiu vyslán československými státními orgány a studium bylo postaveno na roveň studiu v Československu.