Jak se hodnotí doba studia před 18. rokem věku při výpočtu důchodu?

Otázka:

Jsem ročník 1953, díky vaší poradně jsem si vyjasnil spoustu věcí ohledně odchodu do důchodu, ale nejsem si stále jist, jak je to v mém případě se započtením studia na SPŠ (1968 až 72) před osmnáctým rokem (v informačním listu je označeno jako ND-studium). Podle vašich příkladů se pro výpočet výše důchodu se tato doba celá započítává, ale v paragrafu 33 zákona se píše: “Do doby pojištění získané do 18 let věku a po vzniku nároku na starobní důchod se nezahrnují náhradní doby pojištění.” Jak to tedy je? Děkuji.

Odpověď:

Jak se hodnotí doba studia před 18. rokem věku při výpočtu důchodu?

Jsem rád, že vám důchodová poradna pomohla. Doba studia před 1. 1. 1996 se nehodnotí podle vámi citovaného § 33 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., ale podle § 13 téhož zákona, kde je uvedeno:

(1) Za dobu pojištění se považují též doby zaměstnání získané před 1. lednem 1996 podle předpisů platných před tímto dnem, s výjimkou doby studia po dosažení věku 18 let; jde-li však o dobu zaměstnání v cizině před 1. květnem 1990, hodnotí se tato doba, jen pokud bylo za ni zaplaceno pojistné, a to nejdříve ode dne zaplacení pojistného.

(2) Za náhradní dobu pojištění se považují též náhradní doby získané před 1. lednem 1996 podle předpisů platných před tímto dnem a doba pobírání důchodu za výsluhu let. Za náhradní dobu pojištění se považuje též doba studia získaná před 1. lednem 1996 podle předpisů platných před tímto dnem, a to po dobu prvních šesti let tohoto studia po dosažení věku 18 let.

Doba studia byla podle § 8 odst. 1 písm f) zákona č. 100/1988 Sb., o sociální zabezpečení, ve znění účinném k 31. 12. 1995, považována za dobu zaměstnání.

Z výše uvedeného důvodu se studium před 18. rokem věku v době do 31. 12. 1995 hodnotí plně, tj. na 100 % (považuje se zaměstnání). Podle vámi uvedené § 33 odst. 2 se postupuje až pro dobu po 31. 12. 1995.

Jak se která doba hodnotí při výpočtu důchodu, máme přehledně zveřejněno v tabulce na této stránce.