Odstupné v roce 1991 při výpočtu důchodu

Otázka:

Dobrý den, pane Maříku
měla bych dotaz k souběhu vyloučené doby a příjmu před rokem 1996
( § 3a vyhlášky č. 284/1995 Sb )
V době péče o dítě do 3 let mi dal zaměstnavatel výpověď s vyplacením odstupného.
Započítá se toto odstupné jako příjem při stanovení OVZ ?
Z evidenčního listu, který odeslal v roce 1991 zaměstnavatel do ČSSZ by mělo být zřejmé
že se jedná o odstupné. Předpokádám, že se tento příjem do OVZ nezapočítává,
a měsíc, ve kterém bylo odstupné vyplaceno zůstane automaticky bez příjmu, jako vyloučená doba.
Pokud se mýlím, je nutné požádat ČSSZ při žádosti o důchod o zhodnocení souběhu ?
Nebo souběh před rokem 1996 posuzuje ČSSZ vždy podle výhodnosti a není nutné si žádat.
Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Odstupné v roce 1991 při výpočtu důchodu

Hrubými výdělky před 1. lednem 1993 jsou výdělky podléhající dani ze mzdy bez odečtení této daně – § 12 odst. 2 zákona č. 100/1988 Sb. ve znění účinném k 31. 12. 1995. Tyto hrubé výdělky jsou dne považovány za vyměřovací základy, tj. jde o částky, které se hodnotí při výpočtu důchodu. Na evidenčním listu důchodového zabezpečení (ELDZ) tyto výdělky nijak vyčleněny nejsou – co je na ELDZ, to se hrubý výdělek (vyměřovací základ) počítá.

O zhodnocení vyloučené doby namísto příjmu lze požádat až pro období po roce 1995. Před rokem 1996 se postupuje podle vyhlášky, kterou zmiňujete výše.